Bevægelse

Bevægelsespolitik

Vision:
Vi vil indrette/have en institution hvor bevægelse er en integreret og naturlig del af hverdagen, med aktive og livsduelige børn og engagerede og deltagende voksne.

Værdigrundlag:
Inklusion og fællesskab med glæde, kropsbevidsthed og udfordring.

Formål:
Vi vil skabe nogle fysiske og pædagogiske rammer som tilgodeser barnets behov for udfoldelse og dets ret til at være inkluderet i et fællesskab. 
Hele barnet- hele dagen!

Succeskriterier:
85 % af børnehavens børn deltager i voksenstyrede aktiviteter i samling.
At alle børn over 2 år kan gå rigtigt op og ned af trapper.
At alle børnehavens børn kan hinke.
At børnene selv sætter lege i gang (inspireret af de voksenstyrede aktiviteter).
At alle vuggestuens børn kan slå en kolbøtte. 
At de voksne har rykket egne personlige grænser, så de børn der har lyst får lov til at køre ned af bakken på en scooter.

Dokumentation:
Registrere deltagelse ved aktiviteter i samling (i stuens DGI-mappe)
Observere ved aktivitet.

Forankring og opfølgning:
Lege en leg som start på personalemøder (inspiration og ideer).

Samarbejdspartnere:
DGI
Forældre 
Klubben Idrætten 
Låne hallen på skolen
SFO og skole (motionsbåndet)