Medicin

Vi påtager os ikke at give barnet medicin, medmindre det er livsvigtigt og/eller lægedokumenteret.