Arbejdstilsynet på besøg

Resultat af tilsyn  

Som vi oplyste ved besøget den 21. december 2015 hos Børnehuset Kasserollen,

Svend Poulsens Vej 154, 3060 Espergærde, hvor vi talte med pædagog i vuggestue

Nojoud Al-Far, pædagogisk medhjælper i børnehaven Marc Andreasen og

pædagog i børnehaven Britt De Laurent, er det vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

Grøn smiley

Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at

virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley

er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø.

Den grønne smiley gælder i fem år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn. I kan bestille et nyt, gratis tilsyn hos

Arbejdstilsynet, når jeres smiley er ved at udløbe.

 

Venlig hilsen

Lotte Elbo Thorup

Tilsynsførende