Årsberetning 2018-2019

Kære forældre,

Nu nærmer sommerferien sig og inden vi får set os om, er der gået et år siden vi tog hul på bestyrelses-året 2018/19.

Derfor vil vi gerne kort fortælle jer, hvad vi har foretaget os i det forløbne år.

Helt overordnet var vores strategi for året at øge kommunikationen mellem os som forældrerepræsentanter i Kasserollens bestyrelse og jer som forældregruppe. Dette har vi forsøgt at løse ved at gøre jer opmærksomme på vores mailadresse, hvor vi rigtig gerne modtager gode ideer og feedback fra jer. Vi har sat opslag op på alle stuerne med et billede af os, så I ved hvem vi er. Derudover har vi på alle stuerne opsat små ’postkasser’, hvor man kan lægge en lille besked til os. Endelig har vi forsøgt at informere jer via opslag, når vi har igangsat et eller andet som f.eks. legetøjsindsamlingen eller i forbindelse med arrangementer. Dette vil vi forsøge at arbejde endnu mere med næste år.

Vi har sammen med Kasserollens medarbejderrepræsentanter og David, mødtes til bestyrelsesmøder hver anden måned, hvor vi har gennemgået Kasserollens budget og er blevet opdateret på, hvad der rører sig på kommunalt plan samt i de enkelte afdelinger i institutionen. Vi har talt om planlægning eller evaluering af arrangementer, samt behandlet de henvendelser vi har fået fra jer eller forhold som vi selv har observeret, når vi kommer i Kasserollen.

Vi har, i forældrebestyrelsen, stået for en række arrangementer, enten alene eller i samarbejde med Kasserollens personale.

Til fotodagen i november havde vi en ny lokal fotograf, vi fik mange positive tilbagemeldinger, som har gjort, at vi har valgt at bruge hende igen til næste år.

Julefesten i december gik rigtig godt og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor de store børn gik Lucia-optog rundt i huset.

Arbejdsdagen i maj var en kæmpe succes, hvor rigtig mange forældre og børn mødte op og gav den en ordentlig skalle, vi nåede alle de ting vi havde håbet på og mere til.

Sommerfesten i juni med Sankt Hans bål og kagebod var også et tilløbsstykke med mange familier og endte trods en lidt våd start med fantastisk solskin.

Det har generelt været et rigtig godt år med stor tilslutning fra jeres side til alle arrangementer, mange tak! Vi regner med at gentage arrangementerne igen næste år og håber selvfølgelig at vi kan være så heldige at endnu flere har tid og lyst til at deltage.

Vi er stadig tovholdere på Kasserollens bleordning, hvor I betaler et fast beløb om måneden og så er der sørget for bleer til jeres barn, så I ikke selv skal huske at medbringe dem.

Vi har udarbejdet flere høringssvar til kommunen. Blandt andet madordningen, som vi fravalgte, primært pga. det forhold, at vi først skulle vælge, om vi ville være med, og først herefter fik kendskab til, hvilken leverandør og menu, der kunne tilbydes. Derudover behandlede vi et forslag om lukkedage, hvor vi svarede, at vi helst var fri for lukkedage, men når de skulle være der, foretrækker vi, at de ligger i perioder, hvor flest forældre har mulighed for at holde fri.

Da vi, i Kasserollen, var så heldige at finde penge i vores budget til ombygning og indretning af nye læringsmiljøer på både stuer og i fællesrum, igangsatte vi en indsamling af legetøj/udklædning/bøger mv., da der desværre ikke også kom en pose penge til det. Vi har, i forældrebestyrelsen, været rigtig heldige at kunne indsamle en masse fra vores netværk og fra ’Gratis’ og ’Gives væk’-sider på Facebook. Hvad vi får af tilbagemeldinger fra personale, har I også været supergode til at samle sammen og tage kassevis af legetøj med op, så alle stuerne i begge afdelinger har fået en portion nyt legetøj. Super godt gået!

I forbindelse med at der blev indrettet nye læringsmiljøer, blev der i børnehavens fællesrum "Mælkevejen" bygget et bibliotek. For at skabe en hyggelig krog, hvor børnene kan tage en pause og hygge med en bog, har vi, i forældrebestyrelsen, ansøgt en fond om midler til Fatboy sækkestole, plaider og en meget stor stak nye bøger. Vi håber meget, at vi er heldige at modtage dette, men da behandlingstiden er lang, har vi endnu ikke fået svar på ansøgningen.

For bestyrelsesåret 2019/20 er vores ønske fortsat at øge kommunikationen med jer forældre. Derudover forventer vi, at vi omkring september igangsætter en hygiejnekampagne, så vi forhåbentlig kan undgå at komme i samme situation som vi var i vinter, hvor det var nødvendigt at ringe syge børn hjem pga. smitte, der bare blev ved med at florere i huset. Om ikke andet så kan vi måske ved fælles hjælp begrænse omfanget. Vi håber meget I vil være med til at støtte op omkring kampagnen, da det både skulle komme jer som familier til gode, men også personalet i Kasserollen.

Vi vil til sidst ønske jer en rigtig dejlig sommer!

På gensyn efter sommerferien!

Forældrebestyrelsen