5.9 Bevægelsesuge. Afholdes individuelt på stuerne.