Betyder at:

 • Vi er nærværende og yder omsorg i samspil med børn og forældre

Det gør vi ved at:

 • Skabe en hverdag med struktur, genkendelighed og forudsigelighed
 • Hjælpe med at sætte ord på børnenes følelser og oplevelser, så de føler sig set og forstået

Det opleves ved at:

 • Børn bliver mødt af voksne der er nysgerrige for at forstå hvordan de føler og har det
 • Børn tydeligt ved hvad der skal ske i løbet af dagen
 • Børn og forældre bliver mødt med forståelse og omsorg ved behov
 • Børn og forældre har en voksen, som aktivt står til rådighed for at støtte og hjælpe, hvis de er usikre

Betyder at:

 • Vi udviser gensidig respekt og forståelse i arbejdet. Det betyder at vi bakker op om fællesskabet, ved at bidrage med de forskellige ressourcer og kompetencer vi besidder

Det gør vi ved at:

 • Gå foran som et godt eksempel ved at vise både børn og forældre respekt
 • Sige vores mening til hinanden og forvente det samme igen
 • Anerkende, at vi kan have forskellige meninger og ikke at prøve at overbevise

Det opleves ved at:

 • Alle yder deres bedste for at bidrage til fællesskabet
 • Børn og voksne oplever en behagelig stemning og tone i samtaler
 • Alle medarbejdere ud fra deres forskellighed bidrager ved at tilkendegive deres mening i hverdagen og personalemøder

Betyder at:

 • Vi møder andre med en positiv tilgang, hvor vi har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Vi bestræber os på at gøre forandringer til en positiv ting

Det gør vi ved at:

 • Spørge ind til børn og forældre samt vores egne oplevelser og handlinger
 • Vise interesse og være åbne og lyttende i dialogen med børn, forældre og kolleger
 • Være positive og fokuserede på, hvad der kan lade sig gøre

Det opleves ved at:

 • Alle medarbejdere er spørgende og bekræftende overfor det enkelte barn i hverdagen
 • Alle medarbejdere er gode til at hjælpe hinanden til at stille nysgerrige spørgsmål, der fokuserer på
  muligheder frem for begrænsninger
 • Alle medarbejdere bevarer den samme positive arbejdsindstilling, selvom hverdagen måtte byde på forandringer

Betyder at:

 • Vi har humor med os i arbejdet. Det betyder vi går veloplagte på arbejde og vi kan lave sjov med hinanden og ikke er så selvhøjtidelige

Det gør vi ved at:

 • Alle medarbejdere møder børn, forældre og kollegaer med et smil og et glimt i øjet
 • Bruge humor som en pædagogisk tilgang til at møde børn og kollegaer hvor grin og skæve idéer en selvfølgelighed
 • Opmuntre hinanden og tage ansvar for at opnå og opretholde en god stemning

Det opleves ved at:

 • Alle medarbejdere bidrager til den gode stemning i huset
 • Der oftest høres grin og latter i samspillet mellem børn og voksne
 • Børn og voksne mødes med et smil og der pjattes børn og voksne imellem