Om forældresamarbejdet

”BØRN TRIVES, NÅR FORÆLDRENE TRIVES”

Forældresamarbejde i Børnehuset Kasserollen

Børnehuset Kasserollen er et fællesskab, hvor alle skal kunne trives og føle sig velkommen, set og mødt.

Vi arbejder for et tæt og respektfuldt samarbejde med forældrene, om en god hverdag for børnene i Kasserollen. Samarbejdet bygger på dialog, gensidig respekt, krav og forventninger til hinanden.

Vi arbejder for at opnå følgende for at sikre et godt samarbejde:

- At forældre føler sig velkomne at ”slå sig ned” i Kasserollen. På den måde kan forældrene opleve lidt af hverdagen – og se eget barn i samvær med andre.         

- At forklare og synliggør vores pædagogik.

- At være imødekommende, lyttende, tillid- og tryghedsskabende.

- Vi arbejder for et højt informations niveau.

- Vi skal sammen med forældrene sørge for, at barnet får en god aflevering og afhentning.

- Vi holder meget af vores traditioner, hvor vi blandt andet oplever et samvær på en anden måde end i hverdage. Her får forældrene også mulighed for at lære hinanden at kende, og det bidrager til forældreansvar og engagement i Kasserollen

- Vi holder forældremøde 1 gang årligt. Som regel om efteråret.

Struktur omkring forældresamtaler:

Vuggestuen:

- Der bliver afholdt en overgangssamtale (hjem-institution) ved opstart.

- Der bliver afholdt en Indkøringssamtale indenfor 3 måneder efter opstart. Samtalen tager afsat i indkøringsforløbet. Dato og tidspunkt meldes ud til forældrene.        

- Der bliver afholdt en udviklingssamtale, når barnet fylder 2 år. Samtalen tager afsat i udviklingsbeskrivelse udarbejdet af kontaktpædagogen. Dato og tidspunkt meldes ud til forældrene.

- Forældrene får tilbudt en samtale inden børnehavestart. Nuværende samt kommende kontaktpædagog i børnehaven deltager i samtalen. Dato og tidspunkt aftales individuelt. 

Børnehaven:

- Forældrene får tilbudt en ”Kom godt i gang” samtale indenfor 3 måneder efter opstart. Dato og tidspunkt aftales individuelt.

- Der bliver afholdt en udviklingssamtale om efteråret for kommende skolebørn samt en overgangssamtale om foråret inden skolestart. Dato og tidspunkt meldes ud til forældrene.

 Som udgangspunkt er forældrene altid velkomne til at henvende sig til personalet med ønske om en samtale.